Slide Left Slide Right

Wamukelekile

Uyamukelwa e-HHI.Siyajabula ukhethe ukuvakasha nathi.Kulel' ikhaya uzothola (ukugqugquzelwa)ukuqiniswa,uhlomele ukufeza izidingo zoqobo ekuphileni,ezweni lanamuhla,la ozohlangana khona neNkosi,ube yikho konke uNkulunkulu afuna ube yikho.

More info »

Mayelana

I Harvest House International Church yagcotshwa ekhaya labasunguli kanye nabefundisi abakhulu,u-Bishop Colin kanye no Rev omkhulu,uDokotela uSarah Nyathi ngonyaka ka 1995.Isonto laqala linabantu aba yisishiyagalo mbili,kuhlanga nyelwa egumbini labo lokuphumula.Isonto libonise ukukhula kusukela ngawo unyaka ka 1995.I HHI manje inamabandla angu-300 emhlabeni jikelele.

Ukuxhumana

Thintana

Email: Tweefontein@hhi.org.za
Phone: +27 72 094 4613

32 Tweefontein RDP Tweefontein,
Mpumalanga, South Africa